Muuttuva talvi -näyttely

Dáhpáhusa namma: Ylä-Lapin luontokeskus Siida

Áugu: 17.11.2019 dii 10:00 - 26.04.2020 dii 17:00

13.11.2019 ° Biegga m/s forecast.io

Dáhpáhusa govvádus

048riekko1

Näyttely auttaa katsojaa yhdistämään olemassa olevaa tietoa pohjoisen Suomen talvesta, sen eläimistä ja maisemista tietoon tulevasta, ja hahmottamaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamia muutoksia pohjoisen talveen. Muuttuva talvi näyttää kuvissa talven sellaisena kuin sen tunnemme, tehden käsin kosketeltavaksi sen mikä on vaarassa kadota, ja tuo näkyväksi jo havaittavissa olevia muutoksia. Muuttuvan talven kuvatekstit avaavat ilmastonmuutosta ilmiönä pyrkien konkretisoimaan lämpenemisen haittavaikutuksia, joita on vaikea hahmottaa. Muuttuva talvi -projekti havainnollistaa muutoksia peilaten uusia ilmiöitä tuttuihin talven lumoihin. Näyttelyn kuvat ovat kolmen Suomen eturivin luontokuvaajan kuvaamia. Lintukuvista vastaa Markus Varesvuo, maisemista Jarmo Manninen ja eläinkuvista Ville Heikkinen. Näyttelyn tekstit on kirjoittanut toimittaja Juha Kauppinen.

Sajádat

Boahtinrávvagat
Čujuhit

Ylä-Lapin luontokeskus Siida, Inarintie 46, 99870 Inari

Gielda

Inari

Ordnejeaddji

Ordnejeaddji

Ylä-Lapin luontokeskus Siida

Oktavuođadieđut

Ylä-Lapin luontokeskus Siida, Inarintie 46, 99870 Inari

Lassidieđut

Geavahat diehtočoahkuid (cookies) geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihkaid čohkkemii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami.

x