Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x

Dáhpáhusat.lundui.fi

Dáhpáhusat.lundui.fi-siiddut giddejuvvojit giđa 2023 áigge. Seammás jávká buot sisdoallu ja geavaheaddjiregisttar. Dáhpáhusain gulahallat boahttevuođas eará kanálaid bokte, dego Luontoon.fi / Lundui.fi vánddardančuozáhagaid ja áššehasbálvalanbáikkiid áigeguovdilis áššiid siidduin, ođđasiin, dieđáhusain ja somekanálain.
Giitit buohkaid siidduid geavaheaddjiid.

Dáhpáhusat.lundui.fi  -siidduin gávnnat luonddufáttá dáhpáhusaid du lahka ja guhkkeleappos. Oahpásmuva fálaldahkii ja boađe mielde Suoma miellagiddevaččamus luonddudáhpáhusaide!
Dáhpáhusordnejeaddji, oahpásmuvathan vásttolaš dáhpáhusdoibmii.

Dáhpáhusat

Diŋgo RSS-deavdaga