Vi använder cookies för att förbättra användarerfarenheten och för att samla in användarstatistik. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av kakor. Läs mer.

x

Dataskyddsbeskrivning för webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi

Webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi är en webbplats som är öppen för alla. Den erbjuder aktuell information angående evenemang som är organiserade av Forststyrelsen samt ger intresserade arrangörer en möjlighet att sprida information om sina egna evenemang. Webbplatsen administreras av Forststyrelsen.

Insamling av uppgifter

På webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi samlar vi in uppgifter när en användare registrerar sig som evenemangsarrangör eller när en kund ger respons på responsblanketten.

Personuppgifterna som webbplatsen behöver för registreringen fås direkt från personerna själva och de bildar registret över evenemangsarrangörer. I registreringsblanketten kan användaren ange följande personuppgifter: namn och e-post. I responsblanketten kan användaren om hen så önskar lämna sina kontaktuppgifter, om hen vill ha svar på sin respons. I responsblanketten kan användaren ange följande personuppgifter: namn och e-postadress.

Behandling och utlämnande av uppgifter

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke till behandling av personuppgifter. Uppgifterna används till administration av användarens egna evenemang samt till kommunikation i enlighet med webbplatsens syfte.

Varken personuppgifterna som webbplatsen behöver för registreringen eller responsuppgifterna lämnas ut utanför Forststyrelsen och de behandlas endast inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Förvaring av uppgifter

Evenemangsarrangörernas uppgifter förvaras så länge som en arrangör deltar i verksamheten. En användare kan anhålla om att få sitt konto raderat per e-post: luontoonfies [at] metsa.fi

Personuppgifter som lämnats i samband med responsen förvaras så länge som behandlingen av responsen pågår.

Skydd av uppgifter

I skyddet av webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi iakttas god dataskyddspraxis och de lagar och förordningar som gäller samt Forststyrelsens kompletterande anvisningar.

Användningen av systemet är begränsat med hjälp av användarrättigheter till de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete.

Användning av kakor

I webbtjänsten Evenemang.utinaturen.fi används kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker, såsom webbläsarens lokala lager (local storage). Kakor är små textfiler mellan enhetens webbläsare och servern. Kakor och andra taggar har en viss giltighetstid, och när den har löpt ut raderar webbläsaren dem. Vi använder dessa tekniker för funktioner och analyser.

Om användaren vill kan han eller hon via webbläsarens inställningar blockera kakor eller radera kakor som sparats i webbläsaren. Det kan dock leda till att webbsidan inte fungerar helt som den ska.

Den information som används för fokusering av analyser är alltid anonymiserad när det är möjligt. I övrigt hanterar vi uppgifter som personliga om uppgiften innehåller information som specificerar kunden, såsom en IP-adress. Även uppgifter som har koppling till kunden på något sätt behandlas som personlig information. De taggar som används för analyser har en giltighetstid på 30 sekunder till 26 månader.

Vi använder oss av Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Den information som skickas till Google är anonymiserad. Läs mer om hur Google Analytics behandlar uppgifter.

Du kan förbjuda användningen av taggar för analyser genom att använda funktionen Do Not Track i webbläsaren och genom att välja inställningen att webbläsaren ska blockera kakor från tredje part.

Man samlar in allmän statistisk information om användningen av webbtjänsten i syfte att utveckla den. Man samlar in följande statistiska information om användningen av tjänsten: totalt antal besökare och sidbesök, antal sessioner och deras genomsnittliga längd, återvänder besökaren till sidorna eller är det dennes första besök, från vilken webbadress användaren kommer, de mest använda sökorden, de populäraste sidorna, hurdan enhet som använts, typ av webbläsare och de vanligaste tjänsteleverantörerna. Personlig information om webbtjänstens användare, med vilka enskilda besökare kan identifieras, samlas inte in. Statistiskt insamlade uppgifter kan inte kopplas till varandra. Användningsuppföljningen grundar sig på Google Analytics-rapportering, i vilken används programvarorna Google Universal Analytics (ytterligare information support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&topic=2790009) och Google Tag Managers kakor. För att mäta användningen används Google Tag Managers JavaScript-kod.

I webbtjänsten finns inbäddade vyer av tredje parters webbtjänster som kan placera kakor i din webbläsare:

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvarige om uppgifter om honom eller henne själv och har rätt att be att inexakta och felaktiga uppgifter korrigeras och att behandlingen av dem begränsas under tiden det säkerställs att uppgifterna stämmer. Den registrerade har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten om hur personuppgifter behandlas.

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

I frågor som gäller dataskyddsbeskrivningen och den registrerades rättigheter svarar i första hand registers administrator Katariina Hopponen (katariina.hopponen(at)metsa.fi, 0206394315), som är ansvarig för systemets register och dataskyddsansvarige Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen(at)metsa.fi, 0206394656). I dataskyddsärenden ber vi dig i första hand ta kontakt skriftligen direkt med den personuppgiftsansvarige: Forststyrelsen/Registratorskontoret, PB 94, 01301 Vanda, eller per e-post tietosuoja(at)metsa.fi.